شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ #کودک احساس خوبي که کودک از بازي با والدين پيدا مي‌کند، در همه‌ي ابعاد زندگي او اثر مي‌گذارد و بسياري از ناهنجاري‌هاي رفتاري کودکان را کم مي‌کند و يا از بين مي‌برد.
آخه از بازي سيري ناپذيرن بدجور:D
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top