شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ کاري که انجام مي‌دهيد ، حتي نايستيد که کسي بگويد خستـــه نباشيــــد . . . از همان درِ پشتي بيرون برويد چون اگر تشکر کنند ، تو ديگر اجرت را گرفته اي و چيزي براي آن دنيايت نمي‌ماند . #پدر_موشکي_ايران
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top