سفارش تبلیغ
صبا
سنگ را بدانجا که از آن آمده باز باید گرداند ، که شر را جز با شر نتوان راند . [نهج البلاغه]
اشک شور
دربارهاشک شور


نا آشنا
دوست دارم دوست باشم با خدای مهربان دستهایم رو بگیرم رو به سوی آسمان

حانواده ایرانی  کانالی متفاوت برای شما خانواده های ایرانی    @khanevadeherani


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط نا آشنا 95/12/1:: 10:54 عصر     |     () نظر


لوگوی ما